Program

22.09.2022, godz. 13:00- 18:30
Sala C

Warsztat: Możliwości projektowania w środowisku Exocad

Wykładowca(y):
Tech. dent. Paweł Pasternak

Organizator: Exactus / CEDE

Miejsce: Sala C
Data: 22.09.2022, Czwartek
Godziny: 13:00 - 18:30

Rodzaj zajęć: Warsztat
Max liczba uczestników: 5
Język: polski
Koszt: 250,00 zł w terminie do 18.09 br

 skanowanie i przygotowanie modeli do technologii cyfrowych

 projektowanie modułów implantologicznych

 wirtualna artykulacja

 projektowanie protez stałych

 wprowadzenie do cyfrowego projektowania protez ruchomych

W ramach wniesionej opłaty za udział w warsztacie - lunch dla uczestników

Partner merytoryczny:  

Dodaj W koszyku Usuń

Lekarze stomatolodzy
Technicy dentystyczni

Stomatologia cyfrowa

Organizator:
Exactus / CEDE
Skontaktuj się jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Tel: 42 632 28 66, 606 806 180
E-mail: cede@cede.pl
https://www.cede.pl

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego aby zapisać się na szkolenie
REJESTRACJA