Program

22.09.2022, godz. 15:30- 16:00
Strefa Digital

Korzyści płynące z wykorzystania rozwiązań cyfrowych w praktyce - czyli jak zwiększyć wydajność pracy swojego gabinetu

Wykładowca(y):
Mgr Tomasz Chojnacki
Mgr inż. Łukasz Myślikowski

Organizator: Exactus / CEDE

Miejsce: Strefa Digital
Data: 22.09.2022, Czwartek
Godziny: 15:30 - 16:00

Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Jak wykorzystać potencjał, który dają nam nowoczesne narzędzia pracy?
Jak sprawnie pogodzić życie zawodowe z prywatny? 
Z pomocą przychodzi nam cyfryzacja i delegowanie zadań w praktyce. Na bazie dostępnych rozwiązań cyfrowych przedstawimy korzyści dla lekarza jak i dla pacjenta płynące z wdrożenia i stosowania nowych procedur pracy i rozwiązań. Dzięki dostępnym programom i modelom cyfrowym omówimy jak przygotować EDM i przeprowadzić diagnostykę u pacjenta.
Powiemy w jaki sposób skaner wewnątrzustny zwiększa wydajność pracy, a nawigowanie zabiegów dzięki technologiom 3D i monitoring efektów leczenia pozwoli na lepszą współpracę z dzosiejszym pacjentem. Wykład jest skierowany do osób, które chcą pracować wydajnie a nie ciężko.

Partner merytoryczny: 

Lekarze stomatolodzy

Stomatologia cyfrowa

Organizator:
Exactus / CEDE
Skontaktuj się jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
Tel: 42 632 28 66, 606 806 180
E-mail: cede@cede.pl
https://www.cede.pl

Skorzystaj z formularza rejestracyjnego aby zapisać się na szkolenie
REJESTRACJA