Program

24.09.2022, godz. 12:30- 13:30
Sala C

Program ProDentis - EDM w gabinecie: e-Recepty, e-Skierowania, e-ZLA, Zdarzenia Medyczne. Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie placówką medyczną – VOIP, Sterylizacja, Wizyty Absencyjne, System kolejkowy.

Wykładowca(y):
mgr inż Natalia Szumska
mgr Krystyna Wojnar

Wystawca: INFOTEL

Miejsce: Sala C
Data: 24.09.2022, Sobota
Godziny: 12:30 - 13:30

Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Podczas wykładu przedstawimy najważniejsze funkcję związane z programem ProDentis, który przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania gabinetem i kliniką stomatologiczną od rezerwacji terminów, przez ewidencję wizyt, prowadzenie EDM, pozwala na wystawianie e-Recept, e-Skierowań, e-ZLA oraz wysyłkę Zdarzeń Medycznych,  archiwizację zdjęć RTG i zdjęć cyfrowych, aż po wystawienie faktury czy rachunku. Program ProDentis umożliwia wykonanie wydruków z poszczególnych wizyt, pełnej karty choroby pacjenta, planu pracy lekarza a także planu wizyt pacjenta. Ponadto Program ProDentis udostępnia mechanizm wykonywania kopii zapasowych, który pozwala na zabezpieczenie gromadzonych danych. Zaprezentujemy możliwości nowoczesnych modułów wspierających ergonomię pracy w placówce medycznej z uwzględnieniem Sterylizacji, obrazowania i  wiele innych.

Higienistki / Asystentki
Lekarze stomatolodzy
Personel pomocniczy

Oprogramowanie

Organizator:
ProDentis - INFOTEL Software Sp. z o.o.
Krystyna Wojnar
Tel:
E-mail: