Zobacz pakiety Forum CEDE Dental Challenge      Zobacz pakiety Forum Be Digital

 


Pakiety uczestnictwa w Forum CEDE Dental Challenge

 

DC pakiet: Wykłady Forum CEDE Dental Challenge - czwartek, 22.09

Powikładnia w leczeniu endodontycznym - czytaj więcej>>>
Endodoncja kliniczna dla stomatologa zachowawczego - czytaj więcej>>>
Cena: 500 zł - lekarz; 240 zł - student

 

DC pakiet: Wykłady Forum CEDE Dental Challenge - piątek, 23.09
Określanie ryzyka wystąpienia peri-implantitis u pacjenta - czytaj więcej>>>
Praktyczne wskazówki ułatwiające leczenie protetyczne,zwiększające jego przewidywalność i opłacalność - czytaj więcej>>>
Stomatologia estetyczna: Przegląd nowości w zakresie uzupełnień pełnoceramicznych - czytaj więcej>>>
Trudne leczenie endodontyczne: szeroki otwór wierzchołkowy, niegojąca się zmiana zapalna, perforacja, zobliterowany kanał korzeniowy - czytaj więcej>>>
Cena: 750 zł - lekarz; 320 zł - student

 

DC pakiet: Wykłady Forum CEDE Dental Challenge - sobota, 24.09
Współczesne leczenie z zastosowaniem implantów stomatologicznych: Cyfrowy proces postępowania klinicznego i komplikacje - czytaj więcej>>>
Perypetie związane z terapią implantologiczną - czytaj więcej>>>
Cena: 500 zł - lekarz; 240 zł - student

 

DC pakiet: Wszystkie wykłady w ramach Forum CEDE Dental Challenge - 22-24.09
Cena : 1400 zł - lekarz; 650 zł - student

 

Studenci aby skorzystać z niższej opłaty powinni do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki, w postaci legitymacji studenckiej zwierającej następujące informacje: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania.

 


   Pakiety uczestnictwa w Forum Cyfrowym BE DIGITAL

 

BD pakiet: Wykłady Forum BE DIGITAL - czwartek, 22.09
 Cyfrowa rehabilitacja pełnołukowa - czytaj więcej>>>
Next step. Wykonywanie prac protetycznych w gabinecie w oparciu o skaner wewnątrzustny - czytaj więcej>>>
Jak prawidłowo wykonać symulację uśmiechu w programie Digital Smile Design - czytaj więcej>>>

Cena: 130 zł 

BD pakiet: Wykłady Forum BE DIGITAL i Sesji PTTD - piątek, 23.09
Pełnokonturowe rekonstrukcje wsparte na implantach - czytaj więcej>>>
Innowacyjny system MultiProfil  - czytaj więcej>>>
Pozycjonowanie implantów i projektowanie szablonów chirurgicznych - czytaj więcej>>>
Innowacje i nowe możliwości tomografu CS 9600 i CS 8200  - czytaj więcej>>>
Technologie przyrostowe w cyfrowej stomatologii - czytaj więcej>>>
Cyfrowy know-how. Od skanu do finalnego uzupełnienia - czytaj więcej>>>
Sesja Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych - czytaj więcej>>>
Cena: 220 zł 

BD pakiet: Wykłady Forum BE DIGITAL - sobota, 24.09
Zastosowanie implantów indywidualnych u pacjentów ze znacznym ubytkiem kości - czytaj więcej>>>
Skaner wewnątrzustny CS 2800 w protetyce i implantoprotetyce  - czytaj więcej>>>
Next step. Wykonywanie prac protetycznych w gabinecie w oparciu o skaner wewnątrzustny - czytaj więcej>>>
Hybrid Workflow Print & Mill: innowacyjne rozwiązania dla cyfrowej protetyki...  - czytaj więcej>>>
G-CAM & DAS Multiunit & Zfx Wrocław- rewolucyjne rozwiązania w pracach ostatecznych czytaj więcej>>>
Cena: 130 zł 

BD pakiet: Wszystkie wykłady w ramach Forum BE DIGITAL i Sesji PTTD - 22-24.09
Cena: 330 zł