Certyfikaty uczestnictwa

Certyfikaty można pobierać i drukować logując się do swojego konta w systemie rejestracyjnym uczestników: https://panel.cede.pl/visitor/login

Dostępnych jest kilka rodzajów certyfikatów:

Certyfikaty przyznające punkty edukacyjne – generowane na kontach on-line uczestników Forum CEDE 2023, za udział w wykładach oraz warsztatach.

Certyfikat uczestnictwa w sesji Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych (bez punktów) – generowany na kontach on-line uczestników sesji PTTD.

Certyfikat uczestnictwa w sesji higienistek i asystentek stomatologicznych (bez punktów) – generowany na kontach on-line uczestników tej sesji.

Certyfikat uczestnictwa w CEDE 2023 (bez punktów) – dostępny na koncie on-line każdego z zarejestrowanych uczestników.