PTTD zaprasza do Łodzi!

PTTD zaprasza do Łodzi!

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych serdecznie zapraszam Państwa na 30 edycję Międzynarodowych Targów Stomatologicznych CEDE, które odbędą się w Łodzi 22-24 września 2022 roku.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są najnowsze cyfrowe technologie w stomatologii i protetyce. Podczas targów odbędzie się również FORUM Cyfrowe BE DIGITAL, gdzie będziecie mogli Państwo zobaczyć i dotknąć wszystkiego co jest na rynku dla technika dentystycznego z parku technologii cyfrowych. Dostępni będą dla Państwa producenci, handlowcy jak również szkoleniowcy, trenerzy z tej najnowszej dziedziny naszego zawodu.

W ramach Forum Be Digital Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych przygotowało dla Państwa sesję wykładową, która poprowadzi nas od analogu do cyfryzacji poprzez wykład wprowadzający Prof. dr hab. n. tech. inż. Leszka Klimka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Sesja odbędzie się w piątek 23.09.22 w godzinach 10:00-18:15, przechodząc przez wszystkie etapy możliwości cyfrowych wykorzystywanych w technice dentystycznej. Zaprosiliśmy firmy i wykładowców, którzy specjalizują się tylko w tych technologiach i będą mogli przekazać Państwu swoją wiedzę.

Tematyka wykładów wprowadzi nas w świat cyfrowy od skanowania przez drukowanie, projektowanie aż do spieku i wycinania elementów stałych i ruchomych. Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych współpracuje z największymi firmami w Polsce oraz centrami frezowania dzięki którym odkrywamy nowych, młodych i bardzo zdolnych wykładowców na rynku dla których świat Be Digital jest czymś co już było w ich procesie kształcenia i jest to wpisane w ich codzienność a nie nowość technologiczną.

Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych przygotowało również dla Państwa cztery warsztaty z tematyki cyfrowej, które poprowadzą najlepsi szkoleniowcy w Polsce.

Zaczynając od pierwszego dnia Targów CEDE w czwartek 22.09.22 odbędą się dwa warsztaty z ramienia PTTD poprowadzone w godzinach od 13-18:30 , tak by mogli Państwo już pierwszego dnia zwiedzać halę targową i zapoznać się z ofertą wystawców. Warsztaty czwartkowe poprowadzi Pani mgr tech. dent. Lena Gliszczyńska z firmy WELLCAMDENT oraz wieloletni trener tech. dent. Pan Paweł Pasternak reprezentujący firmę ROKO. Oba szkolenia będą praktyczne dla każdego uczestnika i dotyczyć będą tematyki oprogramowania EXOCAD. Pani Lena Gliszczyńska poprowadzi uczestników w cyfrowym projektowaniu implantoprotetycznym, natomiast Pan Paweł Pasternak przedstawi nam możliwości projektowania w wyżej wymienionym oprogramowaniu.

Kolejne dwa szkolenia odbędą się 24.09.22 w sobotę w godzinach od 10:00-15:30. Jedno poprowadzone przez trenera międzynarodowego tech. dent. Pana Tomasza Dąbrowskiego, drugie przez wieloletniego praktyka tech. dent. Pana Michała Nytko. Oba szkolenia są z ramienia firmy HOL-DENTAL DEPOT. Szkolenie z Panem Tomaszem Dąbrowskim dotyczy ceramiki na strukturach przygotowanych systemem cyfrowym ilość miejsc ograniczona do 8 osób. Stanowiska przygotowane indywidualnie dla każdego uczestnika. Szkolenie Pana Michała Nytko poprowadzi nas od skanu wewnątrzustnego do pracy na plikach w oprogramowaniu EXOCAD.

Na wszystkie zaprezentowane warsztaty ilość miejsc jest ograniczona z uwagi na indywidualną pracę każdego uczestnika szkolenia.

W sobotę 24.09.22 odbędzie sesja na temat: „Stomatologia cyfrowa na uczelniach medycznych: rzeczywistość i wyzwanie”, której przewodniczyć będzie prof. dr hab. n med. Teresa Sierpińska.

Zapraszamy wszystkich do udziału, wstęp wolny, goście zaproszeni do debaty to przedstawiciele uczelni medycznych, stowarzyszeń branżowych jak również partnerzy biznesowi.

Jako Prezes Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych bardzo dziękuję wszystkim wykładowcom, trenerom i firmom za pomoc w przygotowaniu tak bogatego programu sesji oraz warsztatów, a Państwa serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, tak ważnym dla naszego środowiska z uwagi na szybki postęp technologiczny. Pozwolę sobie jeszcze raz zaznaczyć, miejscem wydarzenia jest Łódź - TARGI CEDE 22-24.09.2022.

Z pozdrowieniami i do zobaczenia w Łodzi

Prezes ZG PTTD

Beata Peterson

 

Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych jest najstarszą organizacją w kraju reprezentującą zawód technika dentystycznego. Działania swoje rozpoczęło w 1985 roku w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Aktualna siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Łodzi.

Misją stowarzyszenia jest jednoczenie, wspieranie, rozwój oraz stwarzanie możliwości dokształcania w profesji z zakresu technik dentystycznych i ortodontycznych. Zostało to przez lata wypracowane w oparciu o cele statutowe.

Stowarzyszenie jest ugrupowaniem ogólnokrajowym, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz rozwoju zawodowego technika dentystycznego. Przynależność do PTTD pozwala reagować na zmiany jakie zachodzą w zawodzie, a także zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami w protetyce dentystycznej i ortodoncji.

Organizacja posiada swoje oddziały w kilku miastach takich jak Gdańsk, Łódź, Poznań, Lublin, Białystok oraz Kraków.

PTTD jest zrzeszeniem, które stoi na straży techników dentystycznych w różnych aspektach. Na bieżąco analizuje sytuację prawną zawodu , jak również bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia oraz doskonalenia zawodowego.

Gromadzi i opracowuje dokumenty o zawodzie, przygotowuje własne projekty, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną. Inicjuje oraz organizuje kongresy naukowe, konferencje, wykłady i warsztaty. Poprzez rozwijanie szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej oferuje bogatą gamę kompleksowych kursów dla techników dentystycznych.

Od 2000 roku organizacja nawiązała współpracę z Targami KRAKDENT i CEDE, w ramach której wyszukuje najlepszych wykładowców oraz przygotowuje najbardziej atrakcyjne szkolenia dla naszych koleżanek i kolegów.

Działalność Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych skupia się przede wszystkim na dbaniu o prestiż oraz umocnienie pozycji zawodowej techników dentystycznych, promowaniu zawodu wśród organizacji krajowych i zagranicznych, rozwój standardów kształcenia i doskonalenia zawodowego.