Liderzy stomatologii 2021

Liderzy stomatologii 2021

Kto najbardziej wpływową osobą w polskiej stomatologii?

Celem Rankingu jest wskazanie osób stojących za inicjatywami i działaniami unowocześniającymi stomatologię w ujęciu klinicznym, naukowym, technologicznym czy społecznym. Laureatów poznamy w październiku.

„W przeróżnych rankingach medycznych na próżno szukać przedstawicieli branży stomatologicznej. Stomatologia jest traktowana jako odrębna dyscyplina, a nie integralna część medycyny. Naszym celem nie jest dzielenie środowiska medycznego, a pokazanie, że lekarze dentyści, higienistki czy technicy dentystyczni mają wpływ nie tylko na zdrowe zęby, ale na zdrowie całego organizmu. Za wieloma cennymi inicjatywami stoją dentyści, nie pozwólmy zostać im anonimowymi” – wyjaśniają Organizatorzy, jednocześnie dodając: „Poza specjalistami z obszaru stomatologii chcemy wyróżnić wszystkie osoby, które w różnej roli udoskonalają polską stomatologię i budują świadomość stomatologiczną wśród pacjentów i decydentów”.

Wśród nominowanych mogą znaleźć się lekarze dentyści, technicy dentystyczni, higienistki stomatologiczne, czy asystentki, pracownicy naukowi i dydaktyczni. Ale katalog osób jest otwarty. Wskazani mogą zostać przedstawiciele firm stomatologicznych oraz świadczących usługi dla sektora stomatologicznego czy mediów.

Ranking tworzyć będą najważniejsze organizacje branżowe, uczelnie oraz media, którzy będą oceniać Nominowanych biorąc pod uwagę: osiągniecia, wpływ na środowisko stomatologiczne, wpływ na opinię publiczną oraz promocję zdrowia jamy ustnej w skali społecznej.

Ranking będzie tworzony i prezentowany cyklicznie w ramach kolejnych edycji Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE. Każdorazowo brana będzie pod uwagę działalność Nominowanych w ujęciu rocznym, jednak pierwsza edycja obejmować będzie okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r. Decyzja taka podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną, a w konsekwencji ograniczonymi możliwościami działań i wdrażania nowych inicjatyw.

Pierwszych 10 Laureatów zostanie uhonorowanych okolicznościowymi statuetkami podczas Gali CEDE.

Pobierz Regulamin Rankingu