Zjazd cennik

Serdecznie zapraszamy higienistki i asystentki stomatologiczne do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych: "Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA", który odbędzie się 20 września 2019 r. w ramach 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Program Zjazdu          Rejestracja


Możliwe są dwie formy uczestnictwa:

KUSP 2019 wykupienie udziału wyłącznie w IV Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych
(wstęp tylko na wykłady Zjazdu)

wpłata do 4 czerwca wpłata po 4 czerwca
250,00 290,00

lub

KUSP 2019 wykupienie udziału w 3. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej (wstęp na wszystkie wykłady Kongresu w tym także wykłady Zjazdu Higienistek i Asystentek),

- jednodniowego (piątek 20 września) lub
- trzydniowego (19-21 września)

Opłata kongresowa dla higienistek i asystentek stomatologicznych:

  wpłata do 4 czerwca wpłata po 4 czerwca
 opłata jednodniowa  290,00 350,00
 opłata trzydniowa 460,00 590,00

Aby skorzystać z powyższych opłat do zamówienia należy dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający następujące informacje:
- Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
- Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki


KUSP 2019  Warsztaty:

Drugiego dnia Zjazdu zaplanowane zostały warsztaty, w których uczestnictwo mogą wykupić tylko osoby biorące udział w IV Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek bądź w 3. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej.

Zobacz PROGRAM warsztatów

Koszt każdego warsztatu - 90 zł


Zarząd Transportu Miejskiego Imienny identyfikator uczestnika Zjazdu Higienistek i Asystentek oraz identyfikator kongresowy umożliwia bezpłatne poruszanie się środkami transportu miejskiego w Poznaniu - ZTM w dniach 18-21 września 2019.


 KUSP 2019  pobierz Regulamin 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej

W celu wykupienia udziału w dodatkowym warsztacie lub kolejnym dniu Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, należy ponownie zalogować się na swoim koncie on-line i złożyć nowe zamówienie.

KUSP 2019  Warunki rezygnacji

Koszty manipulacyjne związane z rezygnacją z uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych oraz w wykładach 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej wynoszą 100,00 zł i zostaną one potrącone z wniesionej opłaty. Warunkiem zwrotu opłaty (pomniejszonej o koszty manipulacyjne) jest przesłanie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniach w terminie do 15 sierpnia br. Po tym terminie żadne rezygnacje nie będą przyjmowane. Zwrot opłaty następuje na konto bankowe, z którego został dokonany przelew, po otrzymaniu przez Organizatora podpisanej kopii faktury korygującej.


Partnerzy Zjazdu:

EMS
Oral-B
Ivoclar-Vivadent

Partner medialny:

Asysta dentystyczna