Uczestnictwo w Kongresie - cennik

Program Kongresu         Rejestracja

Wysokość opłaty za uczestnictwo w wykładach Kongresu jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty na konto organizatora.

1. Opłata kongresowa:

Lekarze:

  wpłata do 4 czerwca   wpłata do 23 sierpnia   wpłata po 23 sierpnia 
 opłata jednodniowa   620,00 690,00 730,00
 opłata trzydniowa 1350,00 1420,00 1480,00

Lekarze, członkowie PTS:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
 opłata jednodniowa 558,00 621,00 657,00
 opłata trzydniowa 1215,00 1278,00 1332,00

Higienistki / asystentki, studenci*, stażyści, technicy, uczniowie szkół technicznych:

  wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
 opłata jednodniowa  290,00 350,00 350,00
 opłata trzydniowa 460,00 590,00 590,00

 *nie dotyczy studentów studiów doktoranckich oraz członków różnych organizacji studenckich, którzy zakończyli już podstawowy tok studiów.

Opłata kongresowa zawiera:
- uczestnictwo w wykładach Kongresu (wszystkich lub odbywających się wybranego dnia)
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2019 (wszystkie 3 dni niezależnie od wybranej opcji opłaty kongresowej),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 18-21 września 2019.

Osoby korzystające z obniżonej opłaty kongresowej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:

Członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (do wyboru):
Aktualne zaświadczenie o przynależności do PTS
Kopia dowodu wpłaty składki członkowskiej na 2019 rok

Zdjęcie karty członkowskiej PTS z widocznym numerem karty (aktualni członkowie PTS otrzymują kartę w swoich oddziałach regionalnych, nowi członkowie PTS rejestrujący się na stronie www.pts-app.pl/signup otrzymują kartę bezpośrednio z Zarządu Głównego PTS).

Wzór karty członka PTS
karta członkowska PTS  karta członkowska PTS
                                                   powiększ

Stażyści
(do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca  
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania
Higienistki, asystentki (do wyboru):
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki
Technik:
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej:
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

Certyfikaty
- z naliczonymi punktami edukacyjnymi otrzymują lekarze, stażyści i studenci,
- potwierdzające uczestnictwo w Kongresie Unii Stomatologii Polskiej lub Zjeździe HIgienistek i Asystentek Stomatologicznych otrzymują wszyscy uczestnicy

Stosowne certyfikaty będą dostępne do pobrania online po zakończeniu Kongresu i Zjazdu.
Sesje wykładowe, warsztaty: 1 punkt edukacyjny za godzinę wykładu.

2. Opłata za uczestnictwo w wykładach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych (nie upoważnia do uczestnictwa w innych wykładach 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej): 

wpłata do 4 czerwca wpłata do 23 sierpnia wpłata po 23 sierpnia
250,00 290,00 290,00

Opłata za uczestnictwo w IV Ogólnopolskim Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych zawiera:
- uczestnictwo w IV Zjeździe Higienistek i Asystentek Stomatologicznych,
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2019 (wszystkie 3 dni),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 18-21 września 2019.  

Rezygnacje:
- Rezygnacje z uczestnictwa w Kongresie zgłoszone do 15 sierpnia 2019 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych. 
- Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, fax: 426322859, e-mail: cede@cede.pl

Pozostałe warunki uczestnictwa w Kongresie w Regulaminie 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.