Program Kongresu

Stomatologia biologiczna: Netflix vs Evidence Based Dentistry część 3

Wykładowca(y):
Dr n. med. Katarzyna Brus-Sawczuk
Dr n. med. Łukasz Zadrożny

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 20.09.2019, Piątek

Godziny: 09:00 - 11:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

 

9:00 - 9:45 To niewiarygodne... a jednak się goją. Monitoring zmian w tkankach okołowierzchołkowych
Katarzyna Brus-Sawczuk
 

Podczas wykładu zostanie poruszona problematyka gojenia się zmian po leczeniu endodontycznym. Aspekt standardów postępowania. Leczenie endodontyczne prawidłowo przeprowadzone jest skuteczne i inicjuje proces gojenia tkanek okołowierzchołkowych. Według współczesnej wiedzy EBD jest szansą dla zęba, zawsze przed decyzją o implantoprotetyce.
Podczas wykładu uczestnik dowie się:
Dlaczego zmiany w tkankach okołowierzchołkowych się goją?
Co oznacza prawidłowo przeprowadzone leczenie? - ustandaryzowanie wiedzy
Dlaczego na zęba leczonego endodontycznie trzeba patrzeć w aspekcie całego układu stomatognatycznego?

9:45 - 11:00 Kiedy endodoncja już nie jest rozwiązaniem? Endodontka dyskutuje z chirurgiem
Katarzyna Brus-Sawczuk, Łukasz Zadrożny

 

 

 

 

Wykład w szerokim zakresie przedstawia możliwości terapeutyczne leczenia endodontycznego, releczenia oraz możliwości leczenia implantologicznego pacjentów w przypadku powikłań związanych z leczeniem endodontycznym, złym rokowaniem dla zębów własnych lub brakiem możliwości ich rekonstrukcji. Omówione zostaną sytuacje kliniczne, w których można zastosować implantację natychmiastową oraz takie, gdy konieczne jest leczenie odroczone lub poprzedzone dodatkowymi zabiegami rekonstrukcyjnymi.

Podczas wykładu zostaną poruszone zagadnienia:
Diagnostyki okołoendodontycznej i implantologicznej
Podejmowania decyzji odnośnie kierunku leczenia z pozostawieniem zęba czy koniecznością jego usunięcia
Rokowania dla zębów leczonych endodontycznie, releczonych oraz dla implantów stomatologicznych
Możliwości odtworzenia zębów przy pomocy implantów stomatologicznych

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 1

Netflix vs Evidence Based Dentistry cześć 2

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 4

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 5

Netflix vs Evidence Based Dentistry część 6