Program Kongresu

PANEL: Ocal mój ząb - leczenie pourazowych uszkodzeń zębów stałych - sesja interaktywna

Wykładowca(y):
Prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 21.09.2019, Sobota

Godziny: 14:30 - 17:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 2.5
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Aby umiejętnie podjąć próbę ratowania uszkodzonego zęba, w pierwszej kolejności należy dobrze znać schemat działania siły urazy oraz konsekwencje tej siły. Podczas sesji zostaną zaprezentowane schematy wszystkich możliwych uszkodzeń wg e-learningowej prezentacji Andreasena. Następnie eksperci przedstawią prezentacje przypadków według schematu złamanie korony, złamanie korzenia, zwichnięcie częściowe i całkowite.
Każdy przypadek uszkodzenia zostanie omówiony wraz z obrazem klinicznym i RTG. Wykładowcy przedstawią propozycje leczenia, uzasadnią swój wybór metody leczenia.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny z uczestnikami prezentacji. Uczestnicy będą mieli możliwość, na podstawie przedstawionych przez autorów szkolenia przypadków klinicznych, dotyczących urazów zębów stałych w wieku rozwojowym, zaproponować określone metody leczenia, które następnie będą współnie dyskutowane.