Gwiazdy CEDE - zwycięzcy - Sprzęt stomatologiczny

Vector Paro

Kategoria: Sprzęt stomatologiczny

Producent: Dürr Dental

Kraj: Niemcy

Wystawca: Amadar

Pawilon 7A   Stoisko 7a.A6

OPIS:

Terapia vectorowa – pewna, łagodna i delikatna. Instrumenty ultradźwiękowe stosowane w leczeniu periodontitis poruszają się po torze eliptycznym lub zbliżonym do linii prostej, co często prowadzi do niepożądanych uszkodzeń cementu korzeniowego i tkanek miękkich. System Vector działa bez wibracji. Przekierowanie energii pod kątem 90 st. zapewnia atraumatyczność pracy mikrokońcówek, które nie wykazują drgań bocznych, czyli nie mogą uszkodzić powierzchni korzenia, eliminując tym samym ból i możliwość naruszenia tkanek. Zastosowanie: niechirurgiczne leczenie stanów zapalnych przyzębia, leczenie i profilaktyka periimplantitis, rozbicie biofilmu poddziąsłowego przed implantacją i leczeniem protetycznym, znoszenie nadwrażliwości, profilaktyka zębów filarowych stałych uzupełnień protetycznych, atraumatyczne dla szkliwa i okolicy przyszyjkowej usunięcie drobnych złogów nazębnych.

UZASADNIENIE:

Liniowy charakter pracy mikrokońcówek Vectora decyduje o minimalizacji bólu. Zredukowane jest ryzyko zakażenia krzyżowego lekarz-pacjent, całkowicie eliminując aerozol. Rękojeść wyposażono w instrumenty dopasowane do danego obszaru - Vector Paro posiada wszystkie możliwe zastosowania kliniczne ultradźwięków w terapii i profilaktyce schorzeń przyzębia.