Fora tematyczne

iTero- nowe rozwiązania w stomatologii cyfrowej

Wykładowca(y):
Technik dentystyczny Paulina Pokusa

Wystawca: Align Technology

Miejsce: Pawilon 8A, Cyfrowe Forum - Stomatologia 3.0

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 16:30 - 17:00


Rodzaj zajęć: Prezentacja na żywo
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Prezentacja skanera wewnątrzustnego iTero jako innowacyjne narządzie do wielospecjalistycznego planowania lecznia stomatologicznego. Omówienie 3 unikatowych opcji komunikacji z pacjentem za pomocą itero