Fora tematyczne

Aspekty leczenia stomatologicznego u dzieci niepełnosprawnych.

Wykładowca(y):
Dr n. med. Małgorzata Borowska

Wystawca: LHD im. Małego Księcia

Miejsce: Pawilon 7, Dental Club

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 13:30 - 14:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Koszt: Szkolenie bezpłatne