Habilitanci

„Nowi habilitanci będą tworzyli przyszłość naukową polskiej stomatologii. Trzeba bardzo trzymać kciuki, aby to teraz oni w coraz większym stopniu organizowali i planowali wartościowe oraz innowacyjne badania naukowe. Ta samodzielna część pracy dopiero przed nimi. Jestem prawie pewny, że w przeciągu 5 lat większość prezentujących swoje osiągnięcia habilitacyjne uzyska tytuły profesorskie, czego jednocześnie bardzo życzę” – tak uważa prof. Tomasz Konopka, członek Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej oraz inicjator sesji „Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce”.

Aby wspierać rozwój habilitantów w różnych dziedzinach stomatologii, a jednocześnie zaprezentować szerszej publiczności potencjał ich wysiłku naukowego po raz drugi organizujemy część habilitacyjną w ramach sesji „Naukowy Zawrót Głowy”.

W poprzednim roku zgłoszone prace dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: degradacja wypełnień kompozytowych i ocena ich trwałości, bezpieczeństwo stosowania związków fluoru u dzieci. Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, materiały kościozastępcze czy leczenie nowotworu języka.

Prezentacje w części habilitacyjnej nie podlegają ocenie jury.

Zobacz podsumowanie sesji w 2017 r.