Habilitanci

"Naukowy Zawrót Głowy - nowości w nauce" - cz. II prace habilitacyjne

Data: 22.09.2018, Sobota
Miejsce: Pawilon 7, antresola, Sala 1.E

W części habilitacyjnej zostaną zaprezentowane prace:

ikona   11:45 - 12:05 Dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak
Rozwój materiałów w obszarze stomatologii mikroinwazyjnej

ikona 12:10 - 12:30 Dr hab. n. med. Karolina Gerreth
Genetyczne aspekty w próchnicy wczesnego dzieciństwa – badania własne w świetle piśmiennictwa

ikona 12:35 - 12:55 Dr hab. n. med. Jolanta Loster
Dźwięki w stawach skroniowo-żuchwowych – jak je badać, o czym świadczą i kiedy leczyć?

ikona 13:00 - 13:20 Dr hab. n. med. Michał Sarul
Co zrobić, aby dziecko współpracowało z ortodontą?

ikona 13:25 - 13:45 Dr hab. n. med. Grzegorz Trybek
Wykorzystanie badań genetycznych w chirurgii stomatologicznej


„Nowi habilitanci będą tworzyli przyszłość naukową polskiej stomatologii. Trzeba bardzo trzymać kciuki, aby to teraz oni w coraz większym stopniu organizowali i planowali wartościowe oraz innowacyjne badania naukowe. Ta samodzielna część pracy dopiero przed nimi. Jestem prawie pewny, że w przeciągu 5 lat większość prezentujących swoje osiągnięcia habilitacyjne uzyska tytuły profesorskie, czego jednocześnie bardzo życzę”
– tak uważa prof. Tomasz Konopka, członek Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej oraz inicjator sesji „Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce”.

Aby wspierać rozwój habilitantów w różnych dziedzinach stomatologii, a jednocześnie zaprezentować szerszej publiczności potencjał ich wysiłku naukowego po raz drugi organizujemy część habilitacyjną w ramach sesji „Naukowy Zawrót Głowy”.

W poprzednim roku zgłoszone prace dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: degradacja wypełnień kompozytowych i ocena ich trwałości, bezpieczeństwo stosowania związków fluoru u dzieci. Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, materiały kościozastępcze czy leczenie nowotworu języka.

Prezentacje w części habilitacyjnej nie podlegają ocenie jury.

Zobacz podsumowanie sesji w 2017 r.