Naukowy Zawrót Głowy

Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce – hołd dla ambicji i rozwoju

Naukowy zawrót głowyW ramach 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej będziemy kontynuować poszukiwania nowych liderów polskiej stomatologii i równocześnie wspierać, tych, którzy podejmują naukowy wysiłek prowadzący do rozwoju całej branży. Podczas sesji „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce” zostaną zaprezentowane najciekawsze prace habilitacyjne, doktorskie oraz studenckie z ostatnich lat, które wyselekcjonują (ze wszystkich zgłoszonych) członkowie Rady Naukowej Kongresu. Dla najlepszych studentów i doktorantów przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia w postaci uczestnictwa w międzynarodowych stypendiach i grantach. W ubiegłym roku najlepiej ocenione prace dotyczyły badania wytrzymałości mechanicznej tworzywa akrylowego zbrojonego włóknami: szklanymi, węglowymi, aramidowymi” oraz zastosowania trójwymiarowych wydruków celulozowych dla potrzeb chirurgii szczękowej.

Najlepsze prace, w formule 20-minutowych wykładów zwieńczonych 5-minutową dyskusją, chcemy prezentować, nie tylko po to, aby dać satysfakcję ich autorom, ale również, aby jeszcze raz udowodnić, że nauka może – a w stomatologii nawet musi – iść ramię w ramię z praktyką i przemysłem. Warto podkreślić to, że wstęp na sesję jest bezpłatny dla wszystkich uczestników Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych oraz Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

W sesji „Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce” każdy uczestnik CEDE 2018 i Kongresu Unii Stomatologii Polskiej powinien znaleźć coś inspirującego. To cenna wiedza zaklęta w sprawdzonych źródłach i poparta własnymi obserwacjami, zebrana sumiennie przez ambitnych naukowców, prezentowana nie tylko dla uczelnianych kolegów i koleżanek, ale także otwierająca nowe perspektywy praktykom i kierującym firmami z branży stomatologicznej.

 

Prof. Tomasz KonopkaProf. Tomasz Konopka, członek Rady Naukowej Kongresu, inicjator sesji

W naszym kraju powstają wartościowe prace naukowe i kliniczne z zakresu stomatologii. Podejmowane są coraz bardziej ambitne tematy praktycznie z wszystkich specjalności stomatologicznych. Dowodzi tego coraz większa liczba polskich publikacji w czasopismach zagranicznych z dodatnim współczynnikiem wpływu, dowodzi tego również sesja Naukowy Zawrót Głowy. W stomatologii najbardziej liczy się praktyczny i innowacyjny wymiar podejmowanych badań i nawet podczas NZG było to widać. Szczególnie cieszy współpraca wielu młodych naukowców z podmiotami z przemysłu (np. laureat prezentacji doktoratów) i z kolegami z innych specjalności medycznych, do dostrzegałem w kilku prezentacjach habilitacji. W studentach jest bardzo dużo chęci i dobrej energii, która coraz lepiej jest ukierunkowana przez opiekunów prac, co przekłada się na coraz wyższy poziom prezentacji. To już naprawdę są dobre prezentacje, z porządną dokumentacją fotograficzną i co najważniejsze powiedziane z głowy bez czytania. Nowi habilitanci będą tworzyli przyszłość naukową polskiej stomatologii. Trzeba bardzo trzymać kciuki, aby to teraz oni w coraz większym stopniu organizowali i planowali wartościowe oraz innowacyjne badania naukowe.