Program Kongresu

FORUM EKSPERTÓW: Staw skroniowo-żuchwowy - wytyczne dla lekarzy stomatologów

Wykładowca(y):
Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
Dr hab. n. med. Małgorzata Pihut
Dr hab. n. med. Paweł Piotrowski
Dr hab. n. med. Teresa Sierpińska
Dr n. med. Jacek Szkutnik

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.B

Data: 22.09.2018, Sobota

Godziny: 14:00 - 15:30


Rodzaj zajęć: Dyskusja
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1.5
Koszt: w ramach opłaty kongresowej

Na Kongresie zostaną zaprezentowane opracowane wytyczne dotyczące postepowania z pacjentami z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia:

   wstępna diagnostyka
      - badanie kliniczne
      - badania dodatkowe

   wstępne postępowanie lecznicze
      - pacjent z bólem
      - pacjent bez dolegliwości bólowych