Program Kongresu

Życie bez próchnicy. Zapobieganie i leczenie próchnicy w kolejnych fazach życia człowieka.

Wykładowca(y):
Assoc. Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med., prof. nadzw. Monika Łukomska-Szymańska

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.G

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 16:30 - 17:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: angielski
Tłumaczenie symultaniczne na: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Cele badania: Ocena ryzyka próchnicy i indywidualnych czynników wymaganych do jej rozwoju w specyficznych, spersonalizowanych warunkach klinicznych. Przygotowanie planu zapobiegania i leczenia próchnicy dla różnorodnych przypadków klinicznych. 

Wykład przedstawia przykładowe przypadki leczenia próchnicy w różnych okresach życia człowieka - od ciąży do podeszłego wieku - a także wpływ czynników komplikujących przebieg terapii, takich jak schorzenia ogólnoustrojowe czy terapia przeciwnowotworowa, sugerując i poddając jednocześnie dyskusji możliwe metody zapobiegania rozwojowi próchnicy, w zależności od towarzyszącego ryzyka oraz wymaganych środków leczniczych. Oprócz minimalnie inwazyjnych metod odbudowy bezpośredniej zębów za pomocą nowoczesnych systemów adhezyjnych dyskusji poddane zostaną także środki do remineralizacji zmienionych próchnicowo tkanek twardych zęba oraz ultra-minimalnie inwazyjne protokoły postępowania w kontekście leczenia różnych pacjentów o wysokim ryzyku rozwoju próchnicy.