Program Kongresu

Czy resekcja zęba jest nadal aktualnym postępowaniem chirurgicznym?

Wykładowca(y):
Dr n. med. Katarzyna Łysiak-Drwal

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.B

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 15:30 - 16:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Podczas wykładu omówione zostaną możliwości i ograniczenia związane z zabiegiem resekcji wierzchołków korzeni zębów. Przedstawiona zostanie technika zabiegu, możliwe niepowodzenia i powikłania. Omówione zostaną wskaźniki kliniczne i radiologiczne pomocne we wczesnej i późnej ocenie przeprowadzonego leczenia chirurgicznego. Zaprezentowane zostaną wybrane techniki leczenia regeneracyjnego poresekcyjnych ubytków kostnych.