Program Kongresu

Bio-zgodność, bio-mimetyka, bio-funkcjonalność, bio-aktywność- wzajemne korelacje i praktyczne zastosowania. Jak prawidłowo interpretować przedrostek "bio"?

Wykładowca(y):
Dr n. med. Marcin Aluchna

Przewodniczący sesji:
Prof. dr hab. n. med. Anna Surdacka

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.A

Data: 21.09.2018, Piątek

Godziny: 10:30 - 11:30


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny