Program Kongresu

Czym jest rozwój osobisty lekarza i jego wpływ na zmniejszenie kosztów emocjonalnych w codziennej pracy z pacjentem

Wykładowca(y):
Mariusz Oboda

Przewodniczący sesji:
Dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Miejsce: Pawilon 15 - poziom 1, Sala 1.B

Data: 20.09.2018, Czwartek

Godziny: 10:00 - 11:00


Rodzaj zajęć: Wykład
Język: polski
Punkty edukacyjne: 1
Koszt: w ramach opłaty kongresowej
Poziom trudności:
wykład dla lekarzy ogólnie praktykujących
wykład specjalistyczny

Czas behawioralnych wskazówek w komunikacji z pacjentem już minął. Nasze badania pokazują, że dzisiaj elementy, które mają związek z rzeczywistym rozwojem praktyki i efektywnością pracy z pacjentem, są związane w znacznie większym stopniu z wewnętrznymi zasobami lekarza dentysty. Podczas wykładu omówione zostanie znaczenie rozwoju osobistego lekarza w życiu zawodowym. Przedstawione zostaną pojęcia odporności psychicznej oraz inteligencji emocjonalnej. Prowadzący wyjaśni także rolę i naturę procesu zmiany przekonań oraz wzorców myślowych (metaprogramów), wskaże, jak wpływają one na podnoszenie komfortu i efektywności pracy. Wszystkie wymienione elementy mają bardzo duże znaczenie w codziennej pracy z pacjentem, pozwalają na zmniejszenie kosztów emocjonalnych, które pojawiają się w wyniku zmagania się z trudnymi, wymagającymi, a często stresującymi sytuacjami.

Główne korzyści:

efektywniejsza realizacja obranych celów w życiu zawodowym (np. rozwój praktyki) i osobistym (np. budowanie związku, wychowanie dzieci),

zmniejszenie kosztów emocjonalnych w kontakcie z osobami, z którymi komunikacja dotychczas sprawiała trudności,

większy komfort i pewność w gabinecie, np. podczas rozmowy z pacjentem na temat cen.