Informacje dla wykładowców

Przydatne informacje dla wykładowców 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej:

 Jak, gdzie i kiedy odebrać identyfikator i materiały kongresowe:
     - pobierz informacje organizacyjne

 Jak poprawnie przygotować prezentację wykładową:
     - pobierz instrukcję techniczną - dotyczy sal w pawilonie 15,
     - pobierz instrukcję techniczną - dotyczy sal w pawilonie 7, 
     - pobierz instrukcję techniczną dla prelegentów w sesji Naukowy Zawrót Głowy