FDI 2016 Poznań, Poland

Konkurs "Gwiazdy CEDE 2017"

statuetka   Konkurs jest nową formułą, która zastąpi dotychczasową rywalizację o Grand Prix CEDE.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych i najpraktyczniejszych produktów dostępnych na polskim rynku. Udział w konkursie jest bezpłatny zarówno dla zgłaszających jak i głosujących.

Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:       
• sprzęt stomatologiczny,
• materiały stomatologiczne,
• profilaktyka stomatologiczna,
• IT i edukacja stomatologiczna.

Produkt do konkursu mógł zgłosić każdy zarejestrowany Wystawca lub Współwystawca CEDE 2017 będący producentem lub oficjalnym dystrybutorem zgłaszanego produktu.
Zgłaszający mógł zgłosić po jednym produkcie w każdej z czterech w/w kategorii.
Dopuszczalne było zgłoszenie wyłącznie jednego produktu w wybranej kategorii.

Głosowanie
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez lekarzy dentystów, techników dentystycznych, asystentki i higienistki stomatologiczne w głosowaniu on-line za pośrednictwem portalu www.cedenews.pl

Głosowanie trwa od 1 czerwca 2017 do 14 września do godz. 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 września 2017 r. o godz 17:30 podczas uroczystości w centralnym punkcie pasażu łączącego pawilony wystawiennicze 7, 7A, 8, 8A.
»Pobierz szczegółowy regulamin konkursu«

Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za teksty wpisów ani za prawidłowość dopasowania zgłaszanych produktów do poszczególnych kategorii.