FDI 2016 Poznań, Poland

Daty do zapamiętania

Data   Zamówienie/płatność   Formularz
31 marca 2017   Zamówienie powierzchni wystawienniczej  z preferencyjną opłatą rejestracyjną   A
30 kwietnia 2017   Reklama w aplikacji mobilnej   R
12 czerwca 2017   Wpis do drukowanego katalogu wystawy   B
20 czerwca 2017   Płatność za powierzchnię wystawienniczą z rabatem    
15 lipca 2017   Reklama w katalogu wystawy   Br
20 lipca 2017   Zabudowa standardowa stoiska   C
20 lipca 2017   Wyposażenie dodatkowe do zabudowy standardowej   D
20 lipca 2017   Zamówienie personelu dodatkowego   U
20 lipca 2017   Zamówienie usług technicznych dla zabudowy indywidualnej   E
20 lipca 2017   Zamówienie identyfikatorów Wystawcy   ID