FDI 2016 Poznań, Poland

Uczestnictwo w Kongresie - cennik

Opłata kongresowa:

Rodzaj uczestnictwa wpłata do
2 czerwca 2017
 
wpłata  do
25 sierpnia 2017
wpłata po
25 sierpnia 2017
Opłata standardowa - trzydniowa 990,00 PLN 1150,00 PLN 1300,00 PLN
Opłata standardowa - jednodniowa 450,00 PLN 500,00 PLN 560,00 PLN
Higienistki*, Asystentki* 200,00 PLN 250,00 PLN 290,00 PLN
Studenci*, stażyści* 300,00 PLN 350,00 PLN 400,00 PLN
Technicy dentystyczni*, uczniowie* 200,00 PLN 250,00 PLN 290,00 PLN

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT (23%)

* Osoby korzystające z obniżonej opłaty kongresowej powinny do zamówienia dołączyć dokument uprawniający do zniżki zawierający poniższe informacje:
Stażyści (do wyboru):
Książeczka stażowa: imię, nazwisko, data uchwały Okręgowej Izby Lekarskiej przyznającej ograniczone prawo wykonywania zawodu
Kopia dyplomu: imię, nazwisko, data uzyskania dyplomu, instytucja wydająca
Skierowanie na staż: imię, nazwisko, data rozpoczęcia stażu, instytucja wydająca
Karta stażu: imię, nazwisko, instytucja wydająca, data wydania
Higienistki, asystentki (do wyboru):
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku asystentki/higienistki
Technik:
Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień zawodowych: imię, nazwisko, instytucja wydająca
Student:
Legitymacja studencka: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania
Uczeń szkoły technicznej:
Legitymacja uczniowska: instytucja wydająca, imię, nazwisko, data wydania

Certyfikaty uczestnictwa w Kongresie przyznające punkty edukacyjne otrzymają wyłącznie uczestnicy opłacający standardową opłatę rejestracyjną oraz studenci i stażyści (pod warunkiem załączenia do zgłoszenia prawidłowego dokumentu).

Opłata kongresowa zawiera:
- uczestnictwo w wykładach Kongresu (wszystkich lub odbywających się wybranego dnia)
- materiały kongresowe,
- kawę, herbatę w przerwach pomiędzy wykładami,
- wstęp na wystawę CEDE 2017 (wszystkie 3 dni niezależnie od wybranej opcji opłaty kongresowej),
- bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej ZTM w dniach 13-16 września 2017.

Rezygnacje:
- Rezygnacje z uczestnictwa w Kongresie zgłoszone do 15 czerwca 2017 podlegają zwrotowi po potrąceniu 100,00 zł kosztów manipulacyjnych.
- Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić pisemnie na adres Biura Organizacyjnego: Exactus sp.j., 90-418 Łódź, al. Kościuszki 17, fax: 426322859, e-mail: cede@cede.pl