FDI 2016 Poznań, Poland
Szkolenia firm - wg tematyki
Temat: Ortodoncja
Temat Prowadzący Data

SZKOLENIA OSTROWSKA

II Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych "Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA"

(Pawilon 7, 7.1.G + 7.1.H)
dr n. med. Anna Koberska
dypl. hig. stom. Katarzyna Ostrowska
dypl. hig. stom. Anna Michalska
dypl. hig. stom. Jagoda WEIHÖNIG
dr n.med. lek.stom. Ewa Rusyan
mgr Joanna Łaban-Nanowska
dypl. hig. stom. Magdalena Michałowska
15.09.2017
09:30-14:00

Philips Polska Sp. z o.o.

Profesjonalna wizyta higienizacyjna. Przypadki specjalne w praktyce higienistki stomatologicznej.

(Pawilon 7, 7.1.C + 7.1.D)
lek.dentysta Aneta Furtak
Dypl. higienistka stomatologiczna Magdalena Suszyńska
16.09.2017
09:30-12:30

Nowy Gabinet Stomatologiczny

Leczenie pacjentów z utraconą wysokością zwarcia. Stomatologia neuromieśniowa. Rożne aspekty planowania w rekonstrukcjach obniżonej wysokości zwarcia. Zaawansowana szynoterapia w wybranych przypadkach upośledzonej pracy stwów skroniowo-żuchwowych.

(Pawilon 7, 7.1.G)
dr. n. med. Jacek Ciesielski
lek. dent. Krzysztof Adamowicz
prof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak
16.09.2017
09:30-15:30

Magazyn Stomatologiczny/Wydawnictwo Czelej

Holistyczne podejście do leczenia zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego z punktu widzenia fizjoterapeuty

(Pawilon 7, 7.1.E)
mgr Beata Kaczmarek
mgr Łukasz Kaczmarek
16.09.2017
09:30-11:00