FDI 2016 Poznań, Poland
Program Wykładów

Implantologia FILO. Znajomość praktycznych zasad implantacji zgodnej z filozofią FILO. Wprowadzane bezpłatowo implanty jednoczęściowe z możliwością obciążenia natychmiastowego.

Organizator:
PRO-TRATE Sp. z o. o.

Wykładowca(y):
Implantologia FILO Alvaro Bastida

Wykładowca(y):

Miejsce: Pawilon 7, 7.1.F

Data: 14.09.2017, Czwartek

Godziny: 16:30 - 18:00


Rodzaj zajęć: Warsztat
Język: polski, angielski
Max liczba uczestników:
Koszt: Szkolenie bezpłatne

Cele warsztatu:          

1. Analiza CBCT i planowanie leczenia.

2. Protokół FILO krok po kroku: zabieg chirurgiczny, odbudowa protetyczna, część techniczna.

3. Implantacja w przypadku znacznej atrofii kości- alternatywy dla podniesienia dna zatoki szczękowej i technik augmentacyjnych.

4. Część praktyczna - procedura wprowadzania implantów typu Compressive na modelach kości.