FDI 2016 Poznań, Poland
Szkolenia firm - wg tematyki
Temat: Implantologia
Temat Prowadzący Data

MARKU M. Krawczyk Sp.j. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego

Jak nowoczesne technologie zmieniają oblicze współczesnej stomatologii? Możliwości wykorzystania lasera Er:YAG do tkanek twardych i miękkich w gabinecie stomatologicznym.

(Pawilon 7, 7.1.E)
Dr n. med. Jacek Matys
14.09.2017
13:00-14:00

MEDIF Sp. z o.o.

Zastosowanie metod autogennych w stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem CGF.

(Pawilon 7, 7.1.D)
Dr n. med. Maciej Michalak
14.09.2017
14:00-18:00

PRO-TRATE Sp. z o. o.

Implantologia FILO. Odtworzenie pojedynczych braków zębowych w przednim odcinku szczęki z dostępu implantacyjnego FILO wraz z metodami sterowanej regeneracji tkanek.

(Pawilon 7, 7.1.F)
Implantologia FILO Alvaro Bastida
14.09.2017
14:30-16:00

PRO-TRATE Sp. z o. o.

Implantologia FILO. Znajomość praktycznych zasad implantacji zgodnej z filozofią FILO. Wprowadzane bezpłatowo implanty jednoczęściowe z możliwością obciążenia natychmiastowego.

(Pawilon 7, 7.1.F)
Implantologia FILO Alvaro Bastida
14.09.2017
16:30-18:00

3Z Sp. z o.o.

Planowanie sukcesu klinicznego czyli jak łączyć mało-inwazyjne techniki implantacji (szablony implantologiczne) i augmentacji (piezochirurgia), rozwiązania ALL-ON-4 z natychmiastowym obciążeniem.

(Pawilon 7, 7.1.B)
Dr n. med. dent. Master of Science Implantologie Lothar Kluba
15.09.2017
14:00-16:00

MARKU M. Krawczyk Sp.j. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego

Jak lasery stomatologiczne mogą zmienić Twoją praktykę? Poznaj korzyści stosowania leczenia laserowego w codziennej pracy lekarza dentysty.

(Pawilon 7, 7.1.D)
Dr n. med. Jacek Matys
15.09.2017
15:30-16:30

Philips Polska Sp. z o.o.

Profesjonalna wizyta higienizacyjna. Przypadki specjalne w praktyce higienistki stomatologicznej.

(Pawilon 7, 7.1.C + 7.1.D)
lek.dentysta Aneta Furtak
Dypl. higienistka stomatologiczna Magdalena Suszyńska
16.09.2017
09:30-12:30

MEDIF Sp. z o.o.

Lasery, charakterystyka technologii, omówienie laserów diodowego i Erbowego -Er,Cr: YSGG wykorzystywanych w stomatologii

(Pawilon 7, 7.1.K)
Lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska
16.09.2017
13:30-17:30