FDI 2016 Poznań, Poland

Studenci

logo_kongresu


Spośród zgłoszonych przez studentów prac Komisja Naukowa wybrała te, które zaprezentowane zostaną 16 września 2017 podczas sesji "Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce - studenci".


Program Sesji:

Sobota, 16 września

9:00 - 9:10

Otwarcie sesji Naukowy Zawrót Głowy - Nowości w nauce  
  Część 1: Prace studenckie

9:10 - 9:20 Natalia Baran, Weronika Rożek, Dawid Rahimi, Aleksandra Śniegucka, Agnieszka Staniszewska
Nowotwory gruczołów ślinowych - studium epidemiologiczne i kliniczno-patologiczne

9:20 - 9:30 Bartosz Bienias, Bartosz Mielan, Krzysztof Pietryga
Badanie wytrzymałości mechanicznej tworzywa akrylowego zbrojonego włóknami: szklanymi, węglowymi, aramidowymi

9:30 - 9:40 Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke
Porównanie wartości kątów stawowych w badaniu ARCUSdigma i rejestratorami zwarcia

9:40 - 9:50 Katarzyna Ljósheim, Paulina Pałasz, Łukasz Adamski
Analiza występowania leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej w województwie pomorskim

9:50 - 10:00 Dawid Olender, Alicja Witkowska
Leczenie bruksizmu odwrotną szyną Michigan u kobiety chorującej na epilepsję

10:00 - 10:10 Wojciech Tynior, Karolina Bednarek, Aleksandra Nitecka-Buchta, Stefan Baron
Ból głowy i szyi - objaw DNŻ, badanie populacyjne muzyków

10:10 - 10:20 Anna Zawadzka, Magdalena Trzaska, Natalia Dacyna
Wskaźniki wysokiej liczebności bakterii kariogennych u kobiet ciężarnych

10:30 - 10:45 Podsumowanie prezentacji i wręczenie nagrody


Autor wygłaszający zakwalifikowaną pracę otrzymuje bezpłatne uczestnictwo w Kongresie.

W czasie trwania sesji "studenckiej" komisja będzie oceniała wygłaszane prace. Autor najlepszej z nich zostanie wyróżniony nagrodą.

Autor najlepszej pracy studenkiej otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w trzech szkoleniach organizowanych przez firmę Marrodent.

Dla nagrodzonych studentów Wydawnictwo Kwintesencja ufundowało książki.

 Koordynatorem tej części sesji "Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce" jest Ola Grabiec aleksandra.grabiec@icloud.com

Regulamin zgłaszania prac    

regulamin
pobierz regulamin w .pdf