FDI 2016 Poznań, Poland

Studenci

logo_kongresuPracujesz nad ciekawyn projektem naukowym?
Twoje prace były lub będą nagradzane?

 

Teraz możesz pochwalić się swoimi obserwacjami naukowymi podczas sesji "Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce", która odbędzie się w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. 

Na zgłoszenia on-line (po rejestracji na https://panel.cede.pl/visitor/register) czekamy od 1 kwietnia do 15 czerwca 2017.

O tym, które prace zostaną wygłoszone podczas sesji zdecyduje Komisja naukowa. 

Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają bezpłatne uczestnictwo w Kongresie.

Dodatkowo, w czasie trwania sesji "studenckiej" komisja będzie oceniała wygłaszane prace. Autor najlepszej z nich zostanie wyróżniony nagrodą.

Koordynatorem tej części sesji "Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce" jest Ola Grabiec aleksandra.grabiec@icloud.com

Autor najlepszej pracy studenkiej otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w trzech szkoleniach organizowanych przez firmę Marrodent.

Dla nagrodzonych studentów Wydawnictwo Kwintesencja ufundowało książki.

Regulamin zgłaszania prac    

Instrukcja zgłaszania prac

Zgłoś pracę

regulamin instrukcja crazy
pobierz regulamin w .pdf pobierz instrukcję w .pdf zarejestruj się i wypełnij
formularz


Regulamin zgłaszania prac studenckich na sesję „Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce”

1. Zgłaszać można wyłącznie prace studenckie, które zostały nagrodzone (1, 2, 3 miejsce) w sesji stomatologicznej na poniżej wymienionych konferencjach naukowych studentów w roku akademickim 2016/2017:

  • I Ogólnopolska Konferencja PTSS DentalShip – Sesja Naukowa
  • XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego
  • VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Młodych Naukowców (Wrocław)
  • Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja HeadsUp!
  • Białystok International Medical Congress
  • International Medical Student’s Conference (Kraków)
  • Warsaw International Medical Congress
  • Juvenes Pro Medicina
  • International Congress of Young Medical Scientists (Poznań)

2. Prace można przesyłać wyłącznie on-line, w terminie od 1 kwietnia 2017 do 15 czerwca 2017.
W celu zgłoszenia pracy prosimy o zarejestrowanie się w systemie rejestracyjnym na 
https://panel.cede.pl/visitor/register

3. Zasady zgłaszania prac:
» Prace należy zgłaszać w postaci streszczeń. Wybrane przez Komisję prace będą prezentowane w ramach sesji „Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce” Kongresu Unii Stomatologii Polskiej oraz wydrukowane w Programie Kongresu.
» Czas prezentacji:   10 min. + 3 min. dyskusja.
» Język streszczeń i prezentacji: polski.
» Streszczenie nie może przekroczyć 250 słów.
» Tytuł streszczenia nie może przekroczyć 10 słów i musi zawierać istotę badań.
» Autor prezentujący streszczenie musi być zarejestrowany w systemie zgłaszania prezentacji.
» Treść streszczenia nie może zawierać danych personalnych autora.
» Treść streszczenia nie może zawierać żadnych odniesień do nazw handlowych produktów.
» Streszczenie nie powinno zawierać odniesień do nazw instytucji, lokalizacji oraz źródeł finansowania.
» Streszczenie musi składać się z następujących sekcji: cel pracy, metodologia, rezultaty, wnioski.
» Streszczenie nie może zawierać tabeli, wykresów, grafiki.
» O tym, które streszczenia będą zaprezentowane podczas Kongresu Unii Stomatologii Polskiej w Poznaniu zadecyduje Komisja w terminie do 25 czerwca 2017 r. Autorzy zaakceptowanych prezentacji, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłaszaniu streszczenia w terminie do 30 czerwca 2017 r.
» Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia prac otrzymają bezpłatne uczestnictwo w 1. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej.
» Szczegółowy program wystąpień  zostanie wysłany do autorów zaakceptowanych prac do 30 czerwca 2017 r.
» Wyboru zwycięzców studenckiej części sesji „Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce” Kongresu Unii Stomatologii Polskiej dokona Komisja obecna podczas prezentacji ustnej prac. Autorzy najlepszych prac w swojej kategorii otrzymają nagrodę w postaci certyfikatu, jak również bezpłatne uczestnictwo w Kongresie w 2018 r..