FDI 2016 Poznań, Poland

Habilitacje

logo_kongresu
Prace habilitacyjne na sesję "Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce" – zostały wybrane przez Radę Naukową Kongresu.


Program Sesji:

Sobota, 16 września
Część 3: Prace habilitacyjne

godz. 14:00 -17:00

icon Dr hab. n. med. Agata Niewczas
Badania fizykomechaniczne degradacji wypełnień kompozytowych i ocena ich trwałości

icon Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek
Bezpieczeństwo stosowania związków fluoru u dzieci

icon Dr hab. n. med. Agata Żółtowska
Stan jamy ustnej oraz wybrane parametry śliny u pacjentów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi

icon Dr hab. n. med. Aneta Wieczorek
Diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego - mity kontra fakty oparte na EBM

icon Dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz
Czego nie wiemy o etiopatogenezie zapaleń przyzębia?

icon Dr hab. n. med. Witold Bojar
Nowe, kompozytowe materiały kościozastępcze. Synteza, badania in vitro i in vivo

icon Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek
Diagnostyka i leczenie raka języka - stan obecny i perspektywy