FDI 2016 Poznań, Poland

Doktoranci

logo_kongresuZapraszamy do zgłaszania prac na sesję "Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce". Sesja odbędzie się w sobotę, 16 września 2017 r. (pawilon 15 MTP). Zgłoszone prace będą podlegały ocenie komisji. O tym, które zakwalifikowały się do wygłoszenia podczas sesji powiadomimy w terminie do 25 czerwca 2017 r.

Termin zgłaszania prac został wydłużony do 15 czerwca 2017.

W związku z tym zmieniony został również termin decyzji Komisji o wyborze prac (25 czerwca 2017) oraz termin publikacji szczególowego programu zaakceptowanych wystąpień (30 czerwca 2017).


Ważne daty:  

Termin zgłaszania prac       30 maja 2017
Decyzja Komisji o wyborze prac       15 czerwca 2017
Szczegółowy program zaakceptowanych wystąpień       25 czerwca 2017

Dla autora najlepszej pracy Wydawnictwo Kwintesencja ufundowało voucher uprawniający do uczestniczenia w konferencjach Kwintesencji (do kwoty 1000 Eur).

Autor najlepszej pracy otrzyma również zestaw ekskluzywnych materiałów kompozytowych japońskiej firmy Tokuyama Dental ufundowany przez firmę Marrodent.

 

 Regulamin zgłaszania prac  
 
 Instrukcja zgłaszania prac 
 
Zgłoś pracę

regulamin instrukcja crazy
pobierz regulamin w .pdf pobierz instrukcję w .pdf  zarejestruj się i wypełnij
formularz

 

Regulamin zgłaszania prac doktorskich na sesję „Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce”

1. Zgłaszać można wyłącznie prace doktorskie obronione w 2015 i 2016 r.

2. Prace można przesyłać wyłącznie on-line, w terminie od 10 lutego 2017 do
30 maja 2017 r. W celu zgłoszenia pracy prosimy o zarejestrowanie się w systemie rejestracyjnym na https://panel.cede.pl/visitor/register

3. Zasady zgłaszania prac:
» Prace należy zgłaszać w postaci streszczeń. Wybrane przez Komisję prace będą prezentowane w ramach sesji „Naukowy zawrót głowy - nowości w nauce” Kongresu Unii Stomatologii Polskiej oraz wydrukowane w Programie Kongresu.
» Czas prezentacji:   20 min. + 5 min. dyskusja.
» Język streszczeń i prezentacji: polski.
» Streszczenie nie może przekroczyć 250 słów.
» Tytuł streszczenia nie może przekroczyć 10 słów i musi zawierać istotę badań.
» Autor prezentujący streszczenie musi być zarejestrowany w systemie zgłaszania prezentacji.
» Treść streszczenia nie może zawierać danych personalnych autora.
» Treść streszczenia nie może zawierać żadnych odniesień do nazw handlowych produktów.
» Streszczenie nie powinno zawierać odniesień do nazw instytucji, lokalizacji oraz źródeł finansowania.
» Streszczenie musi składać się z następujących sekcji: cel pracy, materiały i metody badawcze, rezultaty, wnioski.
» Streszczenie nie może zawierać tabeli, wykresów, grafiki.
» O tym, które streszczenia będą zaprezentowane podczas Kongresu Unii Stomatologii Polskiej w Poznaniu zadecyduje Komisja w terminie do 15 czerwca 2017 r. Autorzy zaakceptowanych prezentacji, zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy zgłaszaniu streszczenia w terminie do 25 czerwca 2017 r.
» Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia prac otrzymają bezpłatne uczestnictwo w I Kongresie Unii Stomatologii Polskiej.
» Szczegółowy program wystąpień  zostanie wysłany do autorów zaakceptowanych prac do 25 czerwca 2017 r.
» Autorzy najlepszych prac w swojej kategorii otrzymają nagrodę w postaci certyfikatu oraz możliwości wygłoszenia pełnej pracy na głównym forum w roku następnym.